เครือข่ายประชาคมงดเหล้าลำปางจัดอบรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อบรมกำนัน ผญบ ลำปาง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมบุษน้ำทอง จังหวัดลำปาง พระสาธิต ธีรปญฺโญ ประธานสถาบันธรรมาภิวัฒน์ และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สาธารณสุขจังหวัด และปกครองท้องถิ่น จัดบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับโทษ พิษภัย ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นๆ ให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 จำนวน 310 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ผู้นำได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และทราบถึงแนวทางนโยบายของจังหวัดให้ถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป

อบรมกำนัน ผญบ ลำปาง

อบรมกำนัน ผญบ ลำปาง

Cr : Lampang Mindfulness

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!