ลำปาง-จัดอบรมแก่นายกเล็กทุกตำบลเน้นให้ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประชุมนายกทต อบต

เมื่อวันที่ 9   กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวทางการฎิบัติร่วมกัน ให้รู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ประมาณ 110 คน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในจังหวัด โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการประสานจาก6 หน่วยงานหลักมาเป็นวิทยากรในการบรรยายซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สาธารณสุขจังหวัด และปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้รู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายของจังหวัดที่จะสร้างเมืองแห่ความสุข และปลอดภัย

ประชุมนายกทต อบต

ประชุมนายกทต อบต

Cr : Lampang Mindfulness