ลำปาง-ประชุมทีมวิทยากรเตรียมความพร้อมการอบรมผู้นำท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดลำปาง พระสาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดลำปาง จัดประชุมทีมวิทยากรเตรียมความพร้อมการอบรมนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของร้านอาหาร และสถานประกอบการที่จำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในจังหวัดลำปาง ตามโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง 2558-2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ส่งเสริมความเข้าใจ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : Lampang mindfulness

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!