แพร่-จัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว”

แพร่-จัดโครงการ "ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว"

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ จัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการ “ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว”  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ – น่าน) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 การเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างแกนนำวัยใสในการขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกเหล้าในพื้นที่ต่อไป

แพร่-จัดโครงการ "ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว"

แพร่-จัดโครงการ "ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว"

ภาพ/ข่าวโดย : เล่าเรื่องเหล้า เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.แพร่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!