ลำปาง – ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประชุมยุทธศาสตร์ลำปาง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง ร่วมกับพระสาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ในการนี้ที่ประชุมหารือการจัดสัมมนาให้ความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงในจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีทุกตำบลในจังหวัดลำปาง และนายอำเภอ กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน และให้จังหวัดลำปางปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!