ลำปาง-เสริมงาม จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านวางกฎระเบียบนำร่องงานศพปลอดเหล้า

ปชค.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาบอน ตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดลำปาง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านโดยได้มีการปรึกษาและวางกฎระเบียบหมู่บ้านว่าด้วยงานศพปลอดเหล้า หากบ้านนำเหล้ามาเลี้ยงทางคณะกรรมการหมู่บ้าน จะไม่ให้การช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อลดค่่าใช้จ่าย และเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ล่วงลับไป สำหรับแนวทางต่อไปการจะขยับงานบุญปลอดเหล้า โดยเสนอให้พระสงห์ ผู้นำต้องประชาสัมพันธ์บ่อยๆ และต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป

ปชค.ลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!