แม่ฮ่องสอน – ออกรณรงค์ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ลอยกระทง - มส

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 เทศบางเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าแม่ฮ่องสอน ออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยง ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ที่กำลังจะมาถึง ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลอยกระทง - มส

ทั้งนี้ในบริเวณงานการจัดงานห้ามมีการจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ เพื่อให้สอดคล้องกับจารีตประเพณีลองพี่น้องไท และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สิ่งดีงามของคนแม่ฮ่องสอน เมืองที่งดงามด้วยศีลปะ วัฒนธรรม ประเพณีต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!