อบต.บ้านตุ่น แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง “สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงตี้หล่ายกว๊าน ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

ลอยกระทง - พะเยา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อำเภอเมืองพะเยา นายอัศวิน สุ่มมาตย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และนางปิยะรัตน์ จงถนอม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงตี้หล่ายกว๊าน ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุและเหตุทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น กล่าวว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในตำบลบ้านตุ่นได้มีความพร้อมร่วมกันที่จะจัดงานประเพณีลอยกระทงดังกล่าวขึ้น ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยภายในงานจะมีขบวนแห่โคมที่สวยงาม การประกวดขบวนแห่กระทงของทั้ง 7 ชุมชน ผ่านแนวความคิด และความต้องการของแต่ละชุมชน ตามนโนบายของรัฐบาล อาทิ การรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การส่งเสริมลดการเผา และการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก เป็นต้น สำหรับเรื่องของมาตรการการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้าทั้งที่อยู่ใกล้บริเวณงานและภายในงานนั้น ทาง อบต.บ้านตุ่น จะมีทางด้านเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตำรวจ และอปพร. เข้าไปกำกับดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อย ห้ามไม่ให้มีการดื่มและจำหน่ายในพื้นที่บริเวณของการจัดงานลอยกระทงอย่างเด็ดขาด และขอให้มั่นใจว่างานดังกล่าวประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสุข สนุก และความปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง “สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงตี้หล่ายกว๊าน ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

ลอยกระทง - พะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ /สวท.พะเยา