เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทงแม่ฮ่องสอน ปลอดแอลกอฮอล์

ลอยกระทง - มส

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมการในงานประเพณีลอยกระทงแม่ฮ่องสอนปลอดแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จากการประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้พูดถึงการสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการรณรงค์งานประเพณีงานลอยกระทงให้ปลอดเหล้า โดยเน้นการเฝ้าระวังโดยมีการจัดการของหลายฝ่าย ประมาณ 40 นาย ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร สรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการพูดถึงมาตรการของการใช้กฎหมายภายในงานลอยกระทงถ้าพบการทำผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะปลอดเหล้าโดยจะมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อน และมีการวางชุดตรวจเฝ้าระวังและประจำด่านในงานในที่ประชุมเพื่อให้งานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า 100% สืบไป

 

ภาพ/ข่าวโดย : นายดวงจันทร์ นันตา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!