ลำปาง-ตำบลร่องเคาะจัดมอบป้ายร้านค้าสีขาว งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

lampang-002

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติปวารณางดเหล้า/บุหรี่ครบพรรษา จำนวน 504 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 514 8o เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยพื้นที่ ต.ร่องเคาะ เป็นหนึ่งใน 10 ชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้านการงดเหล้า

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เวลาภาคบ่าย ร่วมเดินสายมอบป้ายร้านค้าสีขาวสำหรับร้านค้าที่งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ด้วยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน ในตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ที่ให้การสนับสนุนชุมชนจนสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!