ลำปาง-งดเหล้าเข้าพรรษาประหยัดงบ 7.7 หมื่นล้านชูตำบลร่องเคาะพื้นที่ต้นแบบลดเหล้า

lampang-rongkor-002

สสส. ชี้คนไทยร่วมงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มทุกปี พุ่ง 83.4% ช่วยประหยัดเงินมากกว่า 7.7 หมื่นล้านบาท เน้นทำงานร่วมชุมชนสร้างทัศนคติใหม่ งดเหล้า สร้างบุญ ชู ต.ร่องเคาะ จ.ลำปาง พื้นที่ต้นแบบพลังชุมชนลดเหล้า สร้างมาตรการเมาทะเลาะวิวาท ดื่มเหล้างานบุญปรับเงิน

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติปวารณางดเหล้า/บุหรี่ครบพรรษา จำนวน 504 คน เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยพื้นที่ ต.ร่องเคาะ เป็นหนึ่งใน 10 ชุมชนต้นแบบสุขภาวะด้านการงดเหล้า

 

นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ปัญหาการดื่มสุราสำหรับคนไทยยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยปี 2557 มีประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 20 ล้านคน มี​ค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ย 486 บาทต่อครั้ง หรือ เฉลี่ย​คนละ 2,304 บาทต่อเดือน ขณะที่ผลการประเมินงดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ในปี 2557 ที่ผ่านมา สำรวจโดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) มีประชาชนเกือบ 17 ล้านคนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มในช่วง​เข้าพรรษา หรือคิดเป็น 83.4% โดยในจำนวนนี้​​เกือบ 8 ล้านคน งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา คิดเป็น  39.4% ​งดการดื่มเป็นบางช่วง คิดเป็น 23.2% และไม่งดดื่มแต่ลดปริมาณการดื่ม 20.8% ทั้งนี้นายธงชัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “​กลุ่มคนงดดื่ม-ลดดื่ม ระบุว่า​ ประหยัดเงินได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเฉลี่ยคนละ 1,455 บาท เมื่อประมาณการณ์ระดับประเทศจะเท่ากับประหยัดได้กว่า 24,557 ล้านบาท และจากการทดลองคำนวณการลดความถี่ในการดื่มลง พบว่า กลุ่มงดเหล้าตลอดพรรษา ประหยัดเงิน เฉลี่ยคนละ 6,912 บาท และกลุ่มลดการดื่ม ประหยัดเงินเฉลี่ยคนละ 2,538 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงินที่ประหยัดได้ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 77,712 ล้านบาท ​ทำให้ประหยัดต้นทุนทางสังคม ทั้ง​ทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และทางอ้อม เช่น การสูญเสียความสามารถหรือประสิทธิภาพในการทำงาน การสูญเสียชีวิต” นายธงชัย กล่าว

lampang-rongkor-thongchai

นายธงชัย กล่าวเพิ่มเติม ว่า สสส.และภาคีเครือข่าย มีแนวทางการรณรงค์ให้คนไทยงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์สังคม โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการสร้างทัศนคติใหม่เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแบบยั่งยืน ใช้โอกาสการสร้างแรงจูงใจเปลี่ยนค่านิยมผ่านงานบุญประเพณี  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ใช้การรณรงค์โดยตรงกับผู้ดื่มเหมือนที่คุ้นเคย เช่น รณรงค์บอกให้ผู้ดื่มลด ละ เลิกเพราะทำลายสุขภาพของตนเอง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดี แต่เปลี่ยนเป็นรณรงค์ในโอกาส เข้าพรรษา ให้ชาวพุทธลด ละ เลิกเป็นการทำบุญสร้างกุศล  และเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ปลอดแอลกอฮอล์

นายชัยรัตน์ ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ชุมชนตัวอย่างในการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า กล่าวว่า ชุมชนบ้านดอนแก้ว มี 235 ครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ในพื้นที่มีโรงเหล้า 4 แห่ง และมีโรงเหล้ากลั่นชุมชน 2 แห่ง การดื่มเหล้าทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิต เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนนำมาสู่การพูดคุยในคณะกรรมการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยสร้างประชามติผ่านวงประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะเรื่องงดเหล้า โดยได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องนานถึง 10 ปี ผลงานที่ผ่านมา เช่น การงดเหล้าและอาหารดิบในงานศพ มาตรการปรับเงินเลี้ยงเหล้าในงานศพ มาตรการการคว่ำบาตรผู้ที่ยังเสพยาหรือค้ายา กรณีที่ดื่มเหล้าและทะเลาะวิวาทในตำบล มีการปรับเงินจำนวน 5,000 บาท ดื่มเหล้าและทะเลาะกันในงานหมู่บ้านปรับ 10,000 บาท ดื่มเหล้าในงานบุญ ปรับ 2,000 บาท การดูแลโดยอสม. แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบต่อหลังคาเรือนคนละ 13 หลังเรือน ซึ่งการทำงานในตำบลร่องเคาะจะอยู่ภายใต้มติข้อบังคับที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการทำประชาคมหมู่บ้านและการเห็นพ้องร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่

lampang-rongkor-001

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า “การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา ในพื้นที่มีคนงดเหล้า 600 คน มีคณะทำงานหมู่บ้านประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. รับสมัครคนงดเหล้าซึ่งมีหลายทางเลือก ได้แก่ งดเหล้าครบพรรษา งดดื่มเหล้าวันพระ รวมถึงการงดเหล้าในวันเสาร์ อาทิตย์ เป็นช่องทางการปฏิบัติของแต่ละบุคคลตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยังคิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ เชิญชวนผู้ที่งดเหล้าไปทำบุญเพื่อเป็นกุศลต่อตัวท่านเอง โน้มน้าวจิตใจผู้ดื่มที่งดเหล้าเข้าพรรษาให้อยู่กับจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล นอกจากนั้นก็มีการมอบเกียรติบัตรคนงดเหล้าและมอบเสื้องดเหล้าเข้าพรรษา โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ” 

 

ข่าว : ผู้จัดการออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า