เชียงใหม่-หน่วยงานในพื้นที่จัดประชุมเตรียมประเพณียี่เป็งปลอดภัยไร้ปัจจัยเสี่ยง

chiangmai-yepeng-001

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่นายสายพิณ ไชยทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม การจัดเวที สานความร่วมมือ สู่แนวทางปฏิบัติ ยี่เป็งปลอดภัยไร้ปัจจัยเสี่ยงในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558

 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเวทีที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอ ผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา และได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตนเองในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมและจะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน เรื่อง งานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บังคับใช้การกระทำผิด พรบฯประกาศฯเทศบัญญัติและประกาศประทัดยักษ์และโคมไฟ

 

อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วม ในพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ นโยบาย ประกาศจังหวัด และได้ชี้แจงการสนับสนุนหน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เทศกาล ยี่เป็งเชียงใหม่ 2558 สนุก ปลอดภัย ไร้ปัจจัยเสี่ยง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!