พะเยา จัดโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงกลั่นสุรา

พะเยา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายสรธร สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงกลั่นสุรา ในเรื่องของกฏหมายแอลกอฮอล์ โดยมีผู้ประกอบการสุราชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 250 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

พะเยา

พะเยา
Cr : ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!