จังหวัดลำปางจัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ “น้ำดีไล่น้ำเสีย”

12042211_1631958670426875_599441020_n

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำปาง  คณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดได้มีการประชุมติดตามรายงานความก้าวผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานระยะต่อไป

12048557_1631958680426874_38196369_n

ทั้งนี้เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ระหว่างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การจัดประชุมดังกล่าวมีทั้งรูปแบบการเล่นสู่กันฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข สรรพสามิต ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง

12032507_1631958673760208_297207823_n

สำหรับทิศทางการดำเนินการของจังหวัดจะมีการนำเสนอต่อผู้ว่าราชการคนใหม่ ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดพื้นที่โซนนิ่ง 2.สร้างแกนนำอาสาสมัคร เฝ้าระวัง 5 สถาบัน 3.รวมพลเครือข่ายจิตอาสาปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

 

ภาพและข่าวโดย Somkuan

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!