สกู๊ปพิเศษ “ดื่มนม ชมบอล”     

ดื่มนมชมบอล

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมดื่มนม ชมบอล ร่วมเชียร์ขุนพลนักเตะทีมชาติไทย พบทีมชาติอิรัก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ดื่มนมชมบอล

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เป็นการจัดงานของนักศึกษาพรรคยุวธิปัตย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ใช้สโลแกนในเรื่องของการดื่มนม ชมบอล โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงาน คือ ได้ให้นักศึกษาหันมาสนใจในด้านการกีฬามาร่วมชมบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของคนไทย และในขณะเดียวกันยังเป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หันมาดื่มนมแทนทำให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยและในขณะเดียวกันยังเป็นตัวช่วยในเรื่องการป้องปรามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปตรวจจับหรือห้ามสถานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า ผับ บาร์ ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องกลับมาเน้นย้ำในการที่จะให้นักศึกษามีสติในการที่จะรู้คิดในเรื่องของการดื่มว่าให้โทษอย่างไรบ้างแทนที่จะไปป้องปรามหรือตรวจจับภายนอกเรามาส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาและออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้ด้วย

ดื่มนมชมบอล

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวว่า“การจัดกิจกรรมดูบอลงานวัดในวันนี้ อยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนากิจกรรม ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้ว ดั้งนั้นการดูกีฬาจึงเป็นอีกมิติหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วการดูกีฬาเราอาจจะดูที่บ้าน ดูด้วยกันในครอบครัว หรือในปัจจุบันนี้จะนิยมไปดูบอลกันตามร้านอาหารซึ่งการดูบอลที่ร้านอาหารก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด จึงคิดว่าการจัดกิจกรรมนำนักศึกษาให้มาดูบอลในมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ โดยในปีนี้
ได้จัดในรูปแบบของการดูบอลงานวัดให้นักศึกษามาทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมไปด้วย ได้สันทนาการร่วมกัน ทำกิจกรรมคล้าย ๆ ลานวัด มีเกมรวมไปถึงของทานเล่นให้นักศึกษาได้สนุกสนาน และนอกจากจะดูบอลแล้ว การดูบอลยังเป็นการร่วมกัน
ทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอีกด้วย”

ดื่มนมชมบอล

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “นักศึกษาได้รับประโยชน์ในด้านการพัฒนาการดูกีฬา ซึ่งปัจจุบันการดูกีฬาของคนไทยจะมากขึ้น แตกต่างกับเมื่อก่อนคนไทยจะดูกีฬาน้อยซึ่งมีแข่งขันกันทั่วประเทศ จะเห็นว่าประชาชนสนใจกิจกรรมแบบนี้เป็นอย่างมาก การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ส่วนการดูกีฬาเมื่อดูเป็นแล้วก็จะสร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน และจะทำให้จิตใจแจ่มใส นักศึกษาที่ได้มาร่วมกิจกรรมก็จะได้เห็นรูปแบบของการจัดงานว่าเราสามารถมีความสนุกสนาน มีความเพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่อาศัยกลไกของการเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนกัน มาสร้างกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน”

ดื่มนมชมบอล

นอกจากนี้ทางด้าน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เป็นมิติใหม่ของการดูบอล
เชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องไปดูนอกบ้าน ไม่ต้องไปร้านเหล้าหรือสถานบันเทิง แต่เปลี่ยนมาจัดในมหาวิทยาลัยแทน ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย เพราะปราศจากแอลกอฮอล์ เมื่อไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่มีจุดเริ่มต้นของสิ่งยั่วยุที่ทำให้เสียสตินั่นก็คือสุรา พอดื่มเข้าไปแล้วทำให้เกิดปัญหาและอาจเสียสติได้และทางด้านนักศึกษายังได้มีการคิดค้นนมรสชาติใหม่ ๆ ขึ้น โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดค้นขึ้นเอง ซึ่งในครั้งต่อไปอาจมีการขยายผลจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเรื่อย ๆ และนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องต่างคณะ ต่างสาขาอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนอกจานี้นักศึกษายังได้รับรู้ และได้ซึมซับบรรยากาศของการทำกิจกรรมร่วมกันโดยปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งปกติถ้าไปดูตามสถานบันเทิงต่าง ๆ ก็จะทำใหเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาอย่างเช่นการทะเลาะวิวาท ที่เราพบเห็นและได้ยินข่าวกันบ่อย ๆ และถึงแม้ว่าทีมชาติไทย จะแพ้หรือชนะ ก็ถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพให้แก่กัน และยังได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ดื่มนมชมบอล

ในด้านความรู้สึกของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มจากนายธีรินทร์ ฉวีวัฒน์ ที่ปรึกษาพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความรู้สึกของการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่น้อง ๆ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ได้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ปี รู้สึกว่ากิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ยังอยู่ที่ มช. และยังเป็นแม่แบบของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ อีกด้วย อีกทั้งประโยน์ของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ยังทำให้น้อง ๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ต้องไปดูบอลที่อื่น หรือไปดูบอลแล้วมีการดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย เหมือนคอนเซ็ปที่ว่าดื่มนม ชมบอล ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ Safe Zone หรือเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และยังเป็นการให้น้อง ๆ ได้ร่วมชมและร่วมเชียร์ทีมชาติไทย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมด้วย”

ทางด้านนางสาวพงศ์นภาพร เหลืองศุภบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ได้มิตรภาพได้มาดูบอลร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งดีกว่าการนั่งดูบอลในห้อง
คนเดียว ที่สำคัญปราศจากแอลกอฮอล์ด้วย จึงรู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทย เพราะอยากให้เข้ารอบ และอยากเชิญชวนให้มาดื่มนมแทนการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ดีต่อสุขภาพและไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายเราด้วย”

ดื่มนมชมบอล    ดื่มนมชมบอล

นอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมดื่มนม ชมบอล ในรูปแบบของดูบอลงานวัด ซึ่งนางสาวพรเกษม ไชยสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวรกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กล่าวถึงความรู้สึกของตนเองว่ารู้สึกดีใจ เพราะกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เป็นการรวมกลุ่มให้นักศึกษามาร่วมชมและเชียร์บอลด้วยกันอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักกัน เกิดความสามัคคี ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะและต่างสาขาเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในระดับหนึ่ง และอยากให้จัดขึ้นอีกทุก ๆ ปี”

ดื่มนมชมบอล    11927479_1022622681116123_1191629639317637095_o

นอกจากนี้ทางด้าน นายภัทรพล ค้ำชู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวรกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวว่า “รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพราะเป็นการฝึกความอดทนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและความสนุกสนานในการดูบอล เพราะปกติจะนั่งดูที่บ้านคนเดียว ซึ่งประโยชน์ของงานในวันนี้ถือว่าการดื่มนมจะทำให้มีสุขภาพที่ดี อีกทั้งการชมกีฬายังเป็นการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาอีกด้วย”

ดื่มนมชมบอล    ดื่มนมชมบอล

ดื่มนมชมบอล    ดื่มนมชมบอล

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า