บ้านนายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง กิจกรรมติดตามงดเหล้าใครแหกพรรษา

1442238076524

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัด จัดเวทีงดเหล้าใครแหกพรรษา ณ บ้านนางยาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง  มาขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายระดับจังหวัดนั้น หนานชาญกล่าวว่า แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนี้  เพราะหากสามารถผลักดัน หรือรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าในงานศพสู่นโยบายที่สำคัญของจังหวัดลำปางได้ ก็จะสามารถขยายผลการดำเนินงานไปสู่จังหวัดใกล้เคียงได้อีกช่องทางหนึ่ง

1442238115756

สำหรับแนวทางการขยายผล แกนนำสถาบันแสนผญากล่าวว่า ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด  ซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่หลายองค์กร อาทิ  องค์กรงดเหล้าจังหวัดลำปาง  สถาบันแสนผะญา เครือข่ายพระสงฆ์ภาคเหนือ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

1442238036407

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!