บ้านดอกบัว หมู่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา จัดกิจกรรมในวันกองทุนแม่และรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้า

1442193714579

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา ร่วมกับหมู่ 11 จัดกิจกรรมกองทุนแม่พร้อมรณรงค์ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบัน และหมู่บ้านภายใต้แนวคิด “ร่วมความดี ร่วมเกื้อกูลในชุมชน น้อมเกล้าฯถวายแม่ของแผ่นดิน”ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมคิดและปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

1442193722548

อีกทั้ง หมู่ 11 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา  เป็นกิจกรรมที่จะใช้สื่อทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพร้อมที่จะร่วมดำเนินการต่างๆ

1442193711902

 

 

 

 

ภาพโดย : นางแสงหล้า

ข่าวโดย : Mr.Somkuan