ก.ท่องเที่ยวและกีฬาหนุน สสส. ผนึกพลังทางสังคม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังให้สังคมมีพื้นที่งานบุญ และประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า สู่งานท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าท์ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดเวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ภายใต้ “ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ” โดยมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทันตแพทย์สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นายวิษณุ ศรีทะวงษ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเวทีผนึกพลังทางสังคมขับเคลื่อนงานแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า โดยมีตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณะสุข ผู้แทนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายงดเหล้าจากทั่วประเทศ ผนึกพลังทางสังคม ส่งเสริมภูมิปัญญา ชุมชน หวังให้สังคมมีพื้นที่งานบุญ และประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า สู่งานท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย อย่างปลอดภัยอย่างและยั่งยืน

11230651_1014930788525822_7968584089131357578_n

สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11052408_917412634961644_1615992544357427498_n

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!