ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สสจ.จัดการพัฒนาบำบัดดูแลผู้ติดสุราเชิงรุกในชุมชน

11954804_717966024976490_6670792727334388966_n

เมื่อวันที่ 31 ส.ค 58 นายคณาธิป มุดเจิรญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบำบัดดูแลผู้ติดสุราเชิงรุกในชุมชน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์โดยมีเจ้าหน้า รพ.สต. และ อสม. จาก 8 อำเภอ โดยกระบวนการเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาคัดกรองผู้ติดสุราในชุมชน เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา พื้นฟูสมรรภาพทางจิตใจรวมถึงการดูแลต่อเนื่องหลังการฟื้นฟู

11947483_717966311643128_8676712021124490098_n

เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองปัญหาจากการดื่มสุรา
ในงานประจำ
2. ผู้ประสบปัญหาจากสุราได้รับการบำบัดรักษาเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
3. ช่วยให้ผู้ป่วยเสพติดสุราได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ภาพโดย : ภัทรธิดา
ข่าวโดย : Sokuan

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!