ปชค.งดเหล้าเชียงใหม่ ประชุมวางแผนงานรณรงค์งดเหล้าพร้อมเสนอมาตรการปรับจับจริง

ประชุม ปชค.ชม 1

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ พระครูสมุห์ ดร.วิเชียร คุณธมฺโม ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ร่วมกับภาคีภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนงานรณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเสนอมาตรการปรับจับจริงในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์รับเรื่องการกระทำผิด พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประชุม ปชค.ชม 2

 

ข่าวโดย : สุภัคนันท์ ท้าวขา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!