เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชนรุ่น 1 ส่งเสริมคุณธรรมห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

ค่ายเยาวชนน่าน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน  และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดการเข้าค่ายอบรม “แกนนำเยาวชนรุ่น 1 จังหวัดน่าน” ณ วิทยาลัยชุมชน โดยมีเนื้อหาสำหรับการใช้กลยุทธการใช้จุดอ่อนเข้าสู้กับจุดแข็งโดยใช้เด็กที่เปรียบเสมือนผ้าขาวเข้าไปสู้กับสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงภายในสังคมที่กำลังพัฒนาในค่ายเยาวชนแกนนำ คุณธรรมจังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน ส่งเสริมคุณธรรมห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน  มีมีตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วจังหวัดน่าน โรงเรียนละ 5 คน และเยาวชนจากตำบลดู่ใต้อีกกว่า 40 คน รวมกว่า 200 ชีวิต ให้มีส่วนร่วมในการออกมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้ เน้นให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธน้ำเมาและการตกเป็นเหยื่อ กฎหมายคุ้มคลองเยาวชน ตามด้วยขบวนการรวมกลุ่มการเป็น นักรณรงค์ และนักเฝ้าระวังแจ้งเรื่องร้องเรียน เพือนช่วยเพื่อน เน้นปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม เย็นทำอาหารกินกันเองแบบพี่น้องผองเพื่อนอิ่มท้องอุ่นกายสบายใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!