สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ออกจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสินค้าสุรา ยาสูบ ที่ผิดกฎหมาย

สพ ลำปาง1

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง ออกจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต สินค้าสุรา ยาสูบ ที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับหน่วยบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้ประชาชน” ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง การกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมตอบคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนไม่ให้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ในอนาคต

สพ ลำปาง 2

สพ ลำปาง 3

สพ ลำปาง 4

ขอบคุณ

ภาพ/ข่าว : ปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!