ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ นำทีมออกตรวจออกตรวจร้านค้าโดยรอบสถานศึกษาตามคำสั่ง คสช.

ออกตรวจแพร่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายอภินันท์ เลาหะุกุล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ นำทีมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดแพร่ ออกตรวจร้านค้าโดยรอบสถานศึกษา โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี

ออกตรวจแพร่ 1

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!