คณะทำงานยุทธศาสตร์ลำปางจัดประชุม”เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ”

สร้20150818_112610

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานพื้นที่สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง คณะทำงานยุทธศาสตร์ลำปาง  ได้มีการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ายุทธที่ 3 และยุทธที่ 6 โดยใช้ชื่อว่า “เดินไปทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” จากเวทีได้กำหนดทิศทางดังนี้

1.การกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ต่างๆ และองค์กรที่รับผิดชอบ

2.ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ และมีหนังสือขอตัวจากอาจารย์มาช่วยงาน

3.การสร้างบูรณาการความร่วมมือ และการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคีร่วมกัน และนโยบายจังหวัด

20150818_112738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!