มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

No S No L 1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการอำนวยการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ 7  โดยเน้นการรับน้องอย่างสุภาพ สร้างสรรค์และปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด เพื่อแนะนำนักศึกษาใหม่ในการปรับตัว เรื่องการเรียนและการชีวิตในระดับอุดมศึกษาให้แนะนำโดยนักศึกษารุ่นพี่ตัวอย่าง แบ่งฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 12 ฐาน

No S No L 2

 

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ ในฐานที่ C ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา ชั้น 1 เรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและการให้โทษต่างๆโดยเป็นการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้ความรู้ในเรื่องโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่น้องๆ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3‚000 คน

No S No L 3