จังหวัดลำพูนจัดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ปลอดอบายมุข ประจำปี 2558

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลำพูน 1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  นายนายณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2558 โดยมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำชับกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำ ที่ผ่านมาอาจมีบางคนที่ผิดพลาดไปบ้าง แต่ต่อไปขอให้ปรับปรุงตัวใหม่ให้เป็นที่เคารพนับถืออย่างแท้จริงในการเป็นผู้นำ

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลำพูน 2

ในขณะเดียวกันที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  นายโยธิน ประสงค์ทำความดี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลอดอบายมุข ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดลำพูน และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน โดยได้จัดกิจกรรมให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การทำบุญสืบชะตา ถวายเพลพระ  ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนงานบุญปลอดอบายมุข โดยไม่มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่จังหวัดลำพูนต่อไป

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลำพูน 3

ข่าวโดย : สุภัคนันท์ ท้าวขา เจ้าหน้าที่ทดลองงาน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!