งดเหล้าเข้าพรรษา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

1506706_876127885774354_5865382088728132535_n

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดอูปแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดยผู้นำชุมชนบ้านป่าอ้อย บ้านสันกันแฮ้ว รับมอบสื่อจากพระครูรัตนสุทธาภิรักษ์เจ้าอาวาส วัดอูปแก้ว โดยผู้นำชุมชนนำกล่าวปฏิญาณตน ในกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

1438228160477

ทั้งนี้นายสมพร ทองดี ผู้ประสานอำเภอแม่ลาว กล่าวว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และถือเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งในพุทธศาสนา เพื่อให้ที่พระสงฆ์และสามเณรซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ภายในวัดเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ได้มีเทียนสำหรับจุดให้แสงสว่างเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเวลากลางคืน รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง1438243647480

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!