ตำบลหนองม่วงไข่จัดปฎิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2558

แพร่

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายประเสริฐ สุกิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานเปิดงาน “ปฎิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษาตำบลหนองม่วงไข่” ประจำปี 2558 ณ วัดหนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำหรับกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมปฎิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษาประมาณ 100 คน และมีกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดหนองม่วงไข่ โดยวัดหนองม่วงไข่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในระดับดีเยี่ยม ของจังหวัดแพร่ และตำบลหนองม่วงไข่มีผู้นำที่เข้มแข็งรวมทั้งชุมชนที่เข้มแข็งในการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ งดเหล้า-การพนันในงานศพ งดเหล้าเข้าพรรษา ฯลฯ

 

ทั้งนี้ในกิจกรรมปฎิญานตน ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ นำโดย นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ได้ร่วมแจกสื่อรณรงค์และดำเนินกิจกรรมลงนามปฏิญานตนตลอดจนดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : ดวงจันทร์ นันตา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!