งานมหกรรม 1 ทศวรรษ รางวัลบุคคลขับเคลื่อนงานดีเด่นแห่งทศวรรษ

งานมหกรรม 1 ทศวรรษ รางวัลบุคคลขับเคลื่อนงานดีเด่นแห่งทศวรรษ