อำเภอแม่วางจัดเวทีสานพลังความร่วมมือ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

11778184_1677369982483441_53734242_n

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางเกษรา บุญเป็ง สาธารณสุขอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง พระครูสมุห์วิเชียร์ คุณธมฺโม ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ ตัวแทนภาครัฐ และประชาชนจากทุกภาคส่วน ร่วมประชุมในเวทีสานพลังความร่วมมือ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อยกระดับพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ของอำเภอ ยกระดับการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้มข้นมากขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่

11721253_1677369992483440_1244213056_n

11793300_1677369989150107_1818369179_n

11777989_1677369995816773_1586285726_n

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!