เยาวชนโรงเรียนบ้างปางอ้าง อ.เถิน จ.ลำปาง ชวนผู้ปกครอง งดเหล้าเบียร์ให้ครบพรรษา

1437827912963

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นางประนอม ดอนแก้ว ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านปางอ้าง นักเรียนโรงเรียนบ้านปางอ้างและเวียงหมอก ได้กิจกรรมกิจกรรมเล็กๆที่เรียกว่า ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้าเข้าพรรษา   ซึ่งทำอะไรกับเด็กๆ ความสุขทั้งนั้น ก็อยากให้เด็กๆ มีความสุข พาเรียนรู้วิธีสร้างสุข สร้างสิ่งดี คิดดูว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหน เพียงแต่ พ่อแม่ No Alcohol ครอบครัวไร้ควันปลอดบุหรี่ รวมทั้งชุมชนปลอดภัยเท่านั้o เด็กๆจึงเดินรณรงค์ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษานี้ให้ครบ หรือ ลด ละ เลิกในโอกาสต่อไป

1437827888897

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน (คือ ร้อยละ 36.5 ) ระบุว่า งดดื่มในเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 83.4 จำแนกเป็น ร้อยละ 39.4 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 23.3 งดเป็นบางช่วง และร้อยละ 20.8

1437827944587

1437827931476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!