รพ.สต.เมืองชุม จัดออกกำลังกายทางเลือกและงดการดื่มสุราบ้านเมืองชุม

รพสตเวียงชัย11

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยการออกกำลังกายทางเลือกและงดการดื่มสุราบ้านเมืองชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  จึงได้จัดให้มีการนำเสนอแนวทางลดการดื่มเหล้าในชุมชนเมืองชุม เป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยการออกกำลังกายทางเลือกและงดการดื่มสุราบ้านเมืองชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของกลุ่มสตรีตำบลเมืองชุม นอกเหนือจากการนำเสนอแล้ว ก็ได้นำสิ่งที่ได้มานั้นแลกเปลี่ยนให้กับประธานของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีแนวคิดว่า เริ่มจากตัวเอง ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม

 

ภาพ/ข่าว โดยนางสาวสุภัคนันท์ ท้าวขา

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!