ชุมชนบ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ประชุมเตรียมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา

 

จอเจริญ2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2558 ชุมชนบ้านจอเจริญ นำโดยคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ตัวแทนครูกลุ่มโรงเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้ประชุมเตรียมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา จึงนำเรื่องการลดเหล้าเข้าพรรษา ลดเหล้าในงานศพเสนอต่อที่ประชุม ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก งานรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ถือว่างานที่ท้าทายความสามารถของเรา และพวกเราจะขอเดินหน้ารณรงค์สู้ต่อไป จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

จอเจริญ4

ภาพ/ข่าว โดยนางสาวสุภัคนันท์ ท้าวขา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!