จังหวัดน่านเตรียมแข่งเรือปลอดเหล้า พัฒนายุทธศาสตร์สายน้ำ ปี 58

nanpreboat58

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่านได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานและการจัดทำแผนโครงการแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2558 วัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน

 

พระสุนทรมุนี ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้ให้นโยบายและแนวคิดการขับเคลื่อนการแข่งขันประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ปี 2558 โดยใช้กลไกเครือข่ายพระสงฆ์ในระดับตำบลหมู่บ้าน สามารถมีส่วนร่วมทางพิธีกรรมทางศาสนา นำประเพณีที่ดีงามคืนสู่สังคมน่าน  โดยนายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้ร่วมพูดคุยและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการจัดแข่งขันจากเจ้าภาพ อำเภอต่างๆ อาทิเช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอปัว และหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมผลักดันงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ทั้งนี้นายขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์งดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานสนับสนุน ปีนี้การพัฒนาโครงการควรเริ่มมาจากการ ใช้คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งการตั้งเป้าหมายไว้ที่ประเพณีแข่งเรือ จะนำความสุขสู่คนน่านได้อย่างไร รวมถึงการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์สายน้ำเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง ที่จะต้องเน้นให้ถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะสามปี 58 – 60 ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำที่มีความสำคัญกับการแข่งเรือ และให้กำลังใจกับเจ้าภาพในการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดน่านต่อไป

nanpreboat58-002

ภาพ/ข่าว : นางสาวเยาวนา ตาติ๊บ

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!