ศคล.ภน ประชุมผู้ประสานจังหวัด เตรียมพร้อมมหกรรม 1 ทศวรรษชุมชนล้านนาปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน นายสมควร ทะนะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมผู้ประสานงานจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการทำงานยุทธศาสตร์ในรอบครึ่งปี 2558 หารืองานงดเหล้าเข้าพรรษา งานเยาวชน งานธุรการ การเงิน และการจัดงานมหกรรมครบรอบ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้าซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดลำปางในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!