กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเห็นถึงโทษพิษภัยร้ายที่เป็นผลกระทบจากยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือ และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

1435292208864

 

ผลจากปัญหยาเสพติด ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก จังหวัดลำปางจึงได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการวิ่งมาราธอน การถือป้ายรรรงค์ กาแสดงต่าง ๆ และการประกวดร้องเพลง

1435292248303

 

1435292216032

 

ภาพ : พล ธารักษ์

ข่าว : หทัยพรรณ โถดี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!