กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า เผาบุหรี่ ต้านยาเสพติด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1435291636100

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

นายบุญเกื้อ คุณาธารกูล นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก และถือเป็นวันสำคัญสากลเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด การค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายต่อเยาวชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

1435291630603

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดในปีนี้ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการเดินรณรงค์แล้ว ยังมีการแสดงรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอีกด้วย

 

1435291639321

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!