ลำปางประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์อย่างเข้ม ครั้งที่ 1

20150617_100746

วันนี้ ณ ห้องประชุมบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง เครือประชางดเหล้าจังหวัด และคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดได้มีการประชุมชี้แจงเป้าหมายการทำงานในปี 2558 และเป็นการสร้างความร่วมมือการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทีมยุทธศาสตร์แบบบูรณาการให้มากขึ้น

20150617_100928

สำหรับแนวทางในการก้าวต่อไปของจังหวัดลำปางได้มีการกำหนดทิศทางไว้ เช่นการผลักดันสถานประกอบการให้ห่างจากสถานศึกษา การให้ความรู้ ความเข้าใจกับทหารในพื้นที่ มทบ.32 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น สถานศึกษา   และที่สำคัญการเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการออกใบอนุญาตให้กับผู้จะขอจัดตั้งโรงกลั่นสุราชุมชน

20150617_100911

ทั้งนี้ทางด้านโครงการปัจจัยเสี่ยงยังคงเน้นพื้นที่ และการเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้ง 7 อำเภอเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับคณะทำงาน ผู้บริหารนำมาแก้ไขร่วมกัน

20150617_100709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!