รวมพลเยาวชน stopdrink เหนือบน ต่อยอดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม

g1_2camp

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ เยาวชน Stop Drink รุ่น 1.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดนักดื่มหน้าใหม่ ขับเคลื่อนสังคม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

g2_camp-002

สำหรับการกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมครั้งที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดนักดื่มหน้าใหม่ ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสุภาพสตรี ส่งผลให้อุบัติเหตุจราจรมีความรุนแรงและพบบ่อย โดยมีแกนนำเยาวชนเครือข่ายจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม การนำเสนอโครงการมินิโปรเจคของแต่ละจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เติบโตและเรียนรู้งานด้วยตนเอง สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนและจัดรูปแบบการทำงานร่วมกับประชาคมจังหวัด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าในอีก 3 ปีข้างหน้า

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!