เครือข่ายภาคประชาชนเชียงใหม่ ยื่นเสนอรายชื่อ ผลักดันร่าง พรบ.ควบคุมยาสูบ

cnx_smoke

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายนักรณรงค์ควบคุมยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อน ร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สนับสนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กไทยจากการเป็นเหยื่อของบุหรี่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

nosmoke_cnx

พระครูสมุห์ ดร.วิเชียร คุณธรรมโม ประธานเครือข่ายรณรงค์ควบคุมยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสนับสนุนร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนคณะทำงานทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมสนับสนุน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการส่งมอบรายชื่อผู้ร่วมลงนามสนับสนุน พรบ.ดังกล่าว ซึ่งรวมรายชื่อแล้ว 154,751 รายชื่อ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบรายชื่อจากตัวแทนแกนนำเครือข่าย 25 อำเภอ และร่วมลงนามสนับสนุน พรบ.บุหรี่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนในเรื่อง ห้ามโฆษณา สื่อสารการตลาด ห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนๆ ปกป้องเยาวชนด้วยการไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ธุรกิจยาสูบห้ามเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม (csr) ส่วนราชการห้ามรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจยาสูบ โดยทางหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันเสนอร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าว : หทัยพรรณ โถดี, ภาพ : ขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!