โรงพยาบาลแม่สรวยจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์

maesui

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่โรงพยาบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย พ้อมทั้ง ภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข โรงพยาบาล และคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงชุมชนรูปธรรม 16 ชุมชนจาก 7 อำเภอ โดยมีวาระการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!