เครือข่ายงดเหล้าจัดเวทีประชุมติดตามจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือ

phayao-stopdrink-001

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีติดตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

phayao-stopdrink-002

สำหรับเวทีติดตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ระดับภาคเหนือครั้งนี้เป็นเวทีติดตามเครือข่ายการทำงาน 2 ภาค คือ ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนงานในแต่ละจังหวัด การทบทวนภาพรวมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาโครงการและการทำงานร่วมกับกลไกนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงการเชื่อมร้อยงานเชิงประเด็นต่างๆและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ 11 จังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยแบ่งเป็นหัวข้อภาพรวมของแผยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานโครงการ รวมถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการที่วางไว้ และการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับและหนุนเสริมในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!