สสจ.ลำพูน ประชุมเครือข่ายอสม. 8 อำเภอ ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ลำพูน1

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายมงคล ติยะวัฒนเรืองกุล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายพัฒฑนา อินทะชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางมาลัย วงค์อำนาจ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอบ้านโฮ่ง และเครือข่าย อสม. จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ฉบับใหม่คุ้มครองเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่กำลังมีการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ออกมา รวมใจชาวลำพูนทั้ง 8 อำเภอ ให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่นี้ให้ประกาศใช้โดยเร็วต่อไป

ลำพูน2 ลำพูน3

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!