สสจ.เชียงใหม่ ประชุมเครือข่ายหมออนามัย 25 อำเภอ ขับเคลื่อน พรบ.บุหรี่ ฉบับใหม่

สสจ.ชม.1

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วย นายทวีศิลป์ ชัยชนะ สาธารณสุขอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เครือข่ายหมออนามัย ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ video conference ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน กฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่) คุ้มครองเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่กำลังมีการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ออกมา รวมใจชาวเชียงใหม่ให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่นี้ให้ประกาศใช้โดยเร็วที่สุด

สสจ.ชม.2

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!