สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดเวทีสรุปบทเรียนสงกรานต์ประจำปี 2558

ประชุมถอดบทเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเวทีสรุปบทเรียนสงกรานต์เชียงใหม่ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การสรุปบทเรียนในครั้งนี้จะติดตามเกี่ยวกับการทำงาน ผลกระทบหลังจากการดำเนินงาน การติดตามงานเฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมในช่วงเทศกาล และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2558

ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรม และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมวางมาตรการ การปรับปรุงแก้ไขการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีต่อไป เพื่อยื่นข้อเสนอและทำเป็นประกาศคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปมาตรการร่วมกันมีดังนี้

  1. ประกาศพื้นที่ห้ามมิให้มีเวทีการแสดงตลอดสายถนนรอบคูเมือง หรือตลอดถนนสายวัฒนธรรมกรณี ถ้าจะมีขึ้น ให้สามารถนำไปจัดได้ในวัดเพื่อที่สามารถทำให้สอดคล้องกับประเพณี
  2. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการละเจ้าหน้าภาคส่วนต่างๆอีกทั้ง ชุมชน

 

ภาพ/ข่าว : พรศักดิ์ ตุ้ยแก้ว ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!