พะเยาจัดอบรมทักษะชีวิตและทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่กำลังพลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

พะเยา1

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสรธร สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะชีวิต และทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการป้องกัน และปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรุณี ชำนาญยา คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา และพันตำรวจโทสรัญรัฐ ชยนนท์ สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ให้มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องบริโภคแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของกำลังพลที่จะต้องเป็นแบบอย่างต่อไป

พะเยา2

พะเยา3

พะเยา4

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!