ศคล.เหนือบน จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานของคณะประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

_MG_8885

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงานของคณะประชาคมงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน “สานพลังเครือข่าย เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ประจำปี 2557 เป็นการรายงานที่มาจากกิจกรรมของพื้นที่จังหวัดเป็นหลัก ก่อนนำส่งต่อทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

_MG_8821

 

นอกจากการสรุปงานสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้ว ยังมีประเด็นปรึกษาหารือ เรื่องการเคลื่อนงานบุหรี่ เพื่อสนับสนุน พรบ.บุหรี่ ความก้าวหน้างานเยาวชน งานสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะ และการจัดงานมหกรรมสานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!