14 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยาเสนอ “ถนนปลอดหล้า บ่เมา เฮากะม่วนได้”

20150409_154713

นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเมืองพะเยาได้เชิญ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยามาระดมสมอง ปี๋ใหม่เมืองที่อยากเห็น และปี๋ใหม่เมืองที่ควรจะเป็น นับเป็นก้าวแรกของ ชุมชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ไม่อยากให้สูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งนี้เทศบาลเมืองพะเยาในจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวบริเวณริมกว๊านพะเยา เช่นประกาศห้ามดื่มแอลกอฮอล์ และมีซุ้มอุโมงค์น้ำ และการที่จะสืบทอดให้คงอยู่จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการ วันนี้ชุมชนลุกขึ้นแสดงพลังต่อสาธารณชนโดยมีข้อเสนอดังนี้

1.ร่วมทุกกิจกรรมของเทศบาลกิจกรรมแห่สงกรานต์ ขอความร่วมมือ งด ไม่ดื่มเหล้าในขบวนแห่
2.มาตรการที่สำคัญ คือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนชุมชนเน้นความสามัคคีของชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณี ดูแลไม่ให้การดื่มเหล้า-เบียร์ แต่งกายสุขภาพ
3.พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนทำถนนปลอดภัย ห่วงใย เดินรณรงค์ “ถนนปลอดหล้า บ่เมา เฮากะม่วนได้”
4.มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีทุกชุมชน
5.เทศบาลเมืองพะเยา สนับสนุนน้ำดื่มสมุนไพรทางเลือกชุมชนละ 1,500บาท

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!