สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ปี 2558

14885

สรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2558

 

ที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านไป 4 วันในช่วง 7 วัน อันตราย จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุแล้ว 66 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บแล้ว 66 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 คน เป็นชาย 4 ราย และหญิง 1 ราย ทั้งนี้ข้อมูลของวันที่ 12 เมษายน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง น้อยกว่าปี 2557 จำนวน 2 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 3 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย เท่ากับปี 2557 โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากการเมาสุรา และเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่เป็นรถจักรยานยนต์

004

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!