ค่ายพัฒนาเยาวชน

ค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดนักดื่มหน้าใหม่ ขับเคลื่อนสังคม ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!